-->

Contoh Teks Pembawa Acara Maulid Nabi Muhammad SAW (Dapat Digunakan di Masjid, Sekolah dan Umum)

Teks MC Maulid Simple, Peringatan hari besar islam maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan pada bulan rabiul awal dalam setiap tahunnya.
Contoh Teks Pembawa Acara Maulid Nabi Muhammad SAW (Dapat Digunakan di Masjid, Sekolah dan Umum)
Umat muslim di setiap daerah di Indonesia akan melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW selama bulan rabiul awal secara serentak maupun bergantian, pelaksanaan Maulid Nabi dilaksanakan di Masjid, di Sekolah, di Pesantren maupun acara pengajian umum yang dilaksanakan di tempat terbuka.

Acara Pengajian Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan berdasarkan susunan acara yang dibawakan oleh MC atau pembawa acara. Secara umum susunan acara pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW terdiri dari 6 poin yaitu:
 1. Pembukaan,
 2. Pembacan Ayat-ayat suci Al-Qur'an
 3. Sambutan-sambutan,
 4. Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW
 5. Shalawat Nabi bil Qiyam, dan
 6. Diakhiri oleh Do'a Penutup
Adapun contoh teks MC simple untuk susunan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ialah sebagai berikut:
Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, Assalatu wassalamu ala asyrofil ambiyai wal mursalin, wa ala alihi wa sohbihi wasallim ajma'in, Amma ba'du.

Hadrotal Mukarromin para alim ulama, para masyayikh, para asatidz wabil khusus yang mulia kiai haji ... pengasuh pondok pesantren ... yang kami hormati dan kami takdimi

Yang kami hormati bapak kepala desa ... beserta jajaran perangkat desa ...

Yang kami hormati para hadirin undangan kaum muslimin dan muslimat yang telah berkenan hadir untuk bersama-sama memperingati hari kelahiran beliau baginda Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, Puji syukur tetap kita panjatkan ke hadirat ilahi robbi yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari besar islam Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat yang insyaallah penuh mubarokah ini.

Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulillahi SAW, beliau yang telah diutus kedunia untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga kita semuanya dapat menjalani kehidupan yang sempurna sesuai dengan bimbingan dari beliau baginda Rasulullah SAW.

Bapak/Ibu para hadirin yang kami hormati,

Susunan acara peringatan hari besar islam Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di ... ialah sebagai berikut:
 1. Acara yang pertama yaitu pembukaan
 2. Disusul dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an
 3. Acara yang ketiga sambutan-sambutan
 4. Acara yang keempat Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW
 5. Acara yang kelima Sholawat Nabi bil Qiyam
 6. Doa Penutup menempati acara yang keenam atau acara yang terakhir
Para hadirin dan hadirat yang kami hormati,

Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan ummul kitab Surah Al-Fatihah, dengan harapan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hadihin niath wa ala kulli niatin sholihah Al Fatihah...

Menginjak acara yang ke-dua yaitu Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz ..., kepadanya kami persilahkan.

Memasuki acara yang ke-tiga yaitu Sambutan-sambutan, Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia peringatan hari besar islam Maulid Nabi Muhammad SAW, Kepada Bapak ... kami persilahkan.

Memasuki acara yang ke-empat yaitu Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji ..., waktu dan tempat kami haturkan.

Acara yang ke-lima ialah Sholawat Nabi bil Qiyam yang akan dibacakan oleh jam'iyah hadrah ... kepadanya kami persilahkan.

Acara yang terakhir yaitu Do'a Penutup yang akan dibacakan oleh yang mulia Kiai Haji ..., kepada beliau kami haturkan.

Akhirnya dari kami selaku pembawa acara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kekhilafan, kami mohon maaf yang tiada batasnya.

Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.
Contoh Teks susunan acara maulid nabi yang akan dibaca oleh MC / Pembawa Acara di atas dapat diedit sesuai dengan kebutuhan, misalnya penggunaan bahasa yang kurang sopan, dapat disesuaikan dengan kebiasaan di daerah masing-masing. Semoga bermafaat.

TEKS MC LAINNYA

Belum ada Komentar untuk "Contoh Teks Pembawa Acara Maulid Nabi Muhammad SAW (Dapat Digunakan di Masjid, Sekolah dan Umum)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel